Vietnamita

por Nguyen Thi Kim Dung y Dong Thi Mai Thuong

ĐỨC TIN

Tôi tin vào Mẹ Cuộc Sống toàn năng

người tạo ra trời và Đất.

Tôi tin vào Con Người, đứa con hoàn hảo Người

tạo ra qua những năm dài tiến hóa,

và dần trưởng thành mặc cho những kẻ như Tổng trấn Pi-la-tô (1)

hay cha đẻ của những giáo điều tù túng

bóp nghẹt và vùi dập Người.

Nhưng Mẹ Cuộc Sống vẫn không ngừng tái sinh

và Con người vẫn tiếp tục bước lên phía trước.

Tôi tin vào chân trời tâm linh,

nguồn sống vô tận nơi trần thế.

Tôi tin vào tương lai tươi sáng của Loài người

Tôi tin vào Sự Sống đời đời.         Amen.

(1) Tổng trấn thành Jesuralem