Turco

por Mehmet Sait Sener

AKİDE

Göklerin ve Yer’in yüce yaratıcısı

Hayat Ana’ya inanıyorum.

İnsan’a inanıyorum, O’nun seçkin Oğlu’na.

Şiddetli bir evrimle doğup,
Baskıcı dogmaların mucitlerine
Ve Pilatos’a rağmen gelişip,

Hayat’a zulmederek onu mezara gömen.

Fakat Hayat her zaman yeniden dirilir

Ve İnsan yarına doğru yol almaya devam eder.

Dünyanın evrensel gücü olan

Ruhun ufuklarına inanıyorum.

Her zaman yükselen İnsanlık’a.

Ebedi Hayat’a inanıyorum.            Amin.