Sueco

por Martin Lexell

TROSBEKÄNNELSE

Jag tror på Livet, allsmäktig Moder   

himmelens och jordens skapare.

Jag tror på Människan, hennes Son

avlad i brinnande evolution,

strävande framåt, trotsande alla Pilatus

och skapare av förtryckande dogmer

som vill kuva Livet och begrava det.

Men Livet uppstår alltid på nytt

och Människan fortsätter sin vandring mot morgondagen.

Jag tror på själens horisonter

som är världens kosmiska energi.

Jag tror på Mänskligheten, evigt uppstigande.

Jag tror på Livet det oförgängliga.            Amen.