Rumano

por Ángela Rosca

CREDO

Cred în atotputernica Mamă Viaţă,

Creatoare de ceruri şi de Pământ.

Cred în Om, Fiul  său înaintat

Plămădit în clotitoarea-i devenire

Progresând în ciuda trădării lui Pilat

Şi celora ce nasc credinţe de prigonire

Ce asupresc şi îngroapă Viaţa.

Dar Viaţa resuscită oricând

Şi omul merge spre mâne.

Cred în viaţa de apoi a sufletului

Căci este energia cosmică a lumii.

Cred în Umanitate, întotdeauna ascendentă.

Cred în Viaţa veşnică.           Amin.