Noruego

por Olaf Mikkelsen

Jeg tror (Bønn)

Jeg tror på Mor Liv allmektige

skaper av himler og Jord.

Jeg tror på Mennesket, hennes fullkomne Sønn

unnfanget i het utvikling,

som skrider frem til tross for Pilatuser

og oppfinnere av undertrykkende dogmer

for å kvele Livet og begrave det.

Men Livet vil alltid gjenoppstå

og Mennesket fortsetter ferden mot fremtiden.

Jeg tror på åndens horisonter

som er verdens kosmiske energi.

Jeg tror på den alltid stigende Menneskehet.

Jeg tror på det varige Liv.          Amen.