Malgache

por Lyh Raphaelle Andrianiaina

FIEKEM-PINOANA

Izaho mino ny Fiainana Reny mahefa ny zavatra rehetra.

Nanao ny lanitra sy ny tany

Izaho mino ny Olombelona, ny Zanany  efa mandroso

Teraka tao anaty fivoarana mivaivay

Mandroso hatrany  na dia teo aza ireo  Pilaty

Sy  ireo mpamorona  lalàna mangeja

Mba hamoretana ny Fiainana sy handevenana ny azy.

Nefa mitsangan-ko velona foana Izy

Ary ny olombelona dia nanohy ny diabe nankany amin’ny ampitso.

Izaho  mino ny  sahan’ny .fanahy

Hery  tsiefan’ny tontolo

Izaho mino ny olombelona  misandratra mandrakariva

Izaho mino ny fiainana maharitra mandrakizay.          Amena.