Macedonio

por Igor Popovski

Кредо

Верувам во Животот, Мајка Седржителка,

создателка на небесата и на Земјата.

Верувам во Човекот, напредниот Син

зачнат во горешта еволуција,

кој ита и покрај сите Пилати

и творци на угнетувачки догми

за Животот да го потиснат и погребаат.

Но Животот секогаш воскреснува

и Човекот и натаму кон утрешнината врви.

Верувам во хоризонтите на духот

космичка енергија на светот што е.

Верувам во Човештвото што се воздига.

Верувам во Животот истраен.       Амин.