Kurdo Kurmanji

por Srwa Hozhabri

Bawer

Ez bi Jiyana Dayika Mezin,

afirînerê erd u ezman bawer im.

Ez bi Mirov, kurê wî yê pêşketî,

di pêşveçûna wê agirîn de tê fêhmkirin,

tevî Pîlatos pêşve diçin u dahênerên dogmayên

zordar ji bo jiyanê  bindest bikin

û wê binax bikin,bawer dikim.

Lê Jiyan her dem vedijîne

û Mirov ber bi sibê be meşa xwe didomîne.

Ez bi asoyên ruh ku enerjiya

kozmîk e cîhanê ye bawer dikim.

Ez bawer dikim ku mirovahî her dem bilind dibe.

Ez bi Jiyana mayînde bawer dikim.         Amîn.