Galés

por Huw Aled Lewis

CREDO

Credaf yn y Bywyd sy’n Fam hollalluog

creawdwraig y nefoedd a’r Ddaear.

Credaf mewn Dyn, ei Fab datblygedig

A genhedlwyd mewn esblygiad tanllyd,

Sy’n cynyddu er gwaethaf pob Peilat

a dyfeiswyr dogmâu gormesol

sy’n gorthrymu Bywyd a’i gladdu.

Ond y mae Bywyd bob amser yn atgyfodi

Ac y mae Dyn yn cadw i fynd tuag at yfory.

Credaf yng ngorwelion yr ysbryd

sef egni cosmig y byd.

Credaf yn y Ddynoliaeth sydd wastad yn esgyn.

Credaf yn y Bywyd tragwyddol.           Amen.