Esperanto

por Miguel Fernández y Antonio Valén

KREDO

Mi kredas je la Vivo, Patrino ĉiopova,

kreinta la ĉielon kaj la Teron.

Kredas je l’ Hom’, Ter-fil’ antaŭen-ira,

konceptita en arda evoluo

kaj progresanta malgraŭ la Pilatoj

kaj elpensantoj de tiranaj dogmoj,

kiuj Vivon subpremas, entombigas.

Sed ja la Vivo ĉiam resurektas,

kaj la Homo pluvojas al morgaŭo.

Mi kredas je la pluraj horizontoj

de la spirit’, mond-energio kosma.

Kredas je la Homaro ĉiam-sora.

Kredas je l’ Vivo porĉiama.          Amen.