Checo

por Eva Hlaváčková

Vyznání víry

Věřím v Život, Matku všemohoucí,

stvořitelku nebes i Země.

Věřím v Člověka, jejího vyspělého Syna

počatého za ohnivé evoluce,

postupujícího navzdory Pilátům

a vynálezcům utiskujících dogmat,

kteří potlačují Život a pohřbívají ho.

Ale Život vždy vstane z mrtvých

a Člověk pokračuje v cestě směrem k zítřku.

Věřím v duchovní obzory,

kterými je kosmická energie světa.

Věřím ve stále se rozvíjející Lidstvo.

Věřím v Život věčný.         Аmen