Catalán

por Rafael M. Mérida Jiménez y Josep Vila Crous

Credo

Crec en la Vida Mare totpoderosa

creadora del cel i de la Terra.

Crec en l’Home, el seu avançat Fill

concebut en ardent evolució,

progressant malgrat els Pilats

i inventors de dogmes repressors

per oprimir la Vida i sepultar-la.

Però la Vida sempre ressuscita

i l’Home segueix en marxa vers el demà.

Crec en els horitzons de l’esperit

que és l’energia còsmica del món.

Crec en la Humanitat sempre ascendent.

Crec en la Vida perdurable.       Amén.