Búlgaro

por Zhivka Baltadzhieva

КРЕДО

Вярвам в Живота, всемогъщата Майка,

сътворила Земята и небесата.

Вярвам в Човека, синът й, усъвършенстващ се,

заченат в пламтящата еволюция,

напредващ, въпреки всички Пилатовци

и съчинители на догмиподтисници

с цел Живота да смажат и погребат.

Ала несменно Животът възкръсва

и към утре Човекът несменно върви.

Вярвам в хоризонтите на духа,

космическата енергия на света.

Вярвам в Човечеството във възход,

вярвам в неизтребимия Живот.       Амин!