Azerbayano

por Sevinj Rzayeva

Tövbə

Mən yenilməz Həyat Anaya inanıram

Yerin göyün Yaradıcısı

Mən Insana, Onun yeganə Övladına inaniram

O təkamül qüvvəsi ilə törəyib.

Həyata zülm etmək və dəfn etmək üçün

Pilatlara,cəza ehkamlarına baxmayaraq

Tərəqqi etdi

Amma Həyat hər zaman dirçəlir

Və İnsan sabaha doğru hərəkət edir

Qəlblərin üfiqinə inanıram

Bu da dünyanın kosmik enerjisidir

Hər zaman artan Humanizmə inanıram

Əbədi Həyata inanıram

Amin